สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ห้องน้ำเชื้อเพลิงสูญญากาศน้ำท่อหม้อไอน้ำเพื่อขาย