สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รถบรรทุกเครื่องพ่นยาน้ำมันดินติดตั้งรถเข็นเครื่องพ่นยาน้ำมันดินติดตั้ง