สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานเหล็กอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิล