สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อต้มน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แรงดันต่ำ