สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผ่นดิสก์ความปลอดภัยของเครื่องบด