สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ค้อนโรงงานแปรรูปแร่แบบอยู่กับที่