สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินที่มาจากแนวปะการังและที่มีทองคำ