สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั้นน้ำผลไม้โทรศัพท์มือถือของคุณ