สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขากรรไกรหินขากรรไกรขนาดเล็กที่ใช้ในอินโดนีเซีย