สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประยุกต์ใช้ของโรงงานทำทราย