สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การแต่งกายแร่สวมต่อต้านลูกเหล็กปลอมแปลง