สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องทำทรายรุ่นที่ห้าแร่ทองแดง