สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานรีดสำหรับเครื่องระเหยม้วนพันธบัตร