สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การแปรรูปแร่คืออะไรและการได้รับประโยชน์จากแร่