สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เป็นป้อมปราการอะคริลิคอนกรีตเช่นเดียวกับพลาสติ