สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จี่หนานกรามบดอนุสรณ์อุณหภูมิ