สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองแร่อุตสาหกรรมเหมืองแร่กระบวนการอุตสาหกรรมเหมืองแร่