สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ส่วนใดของโลกที่พบโดโลไมต์