สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ท่อเหล็กเชื่อมเกลียวมือสองใช้แล้ว