สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานการเปิดที่ซับซ้อนลูกตุ้มกรามบดในหัวข้อตาม