สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาสำหรับโรงงานล้างเหมืองแร่ทองคำ