สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกลั่นทองแดงเครื่องกลั่นทองแดง