สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวคั่นแม่เหล็กสำหรับแร่ก้อนแห้ง