สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินปูนบดกระบวนการบ้านในโรงงานปูนซีเมนต์