สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทำเหมืองแร่รัฐวิสาหกิจจีนเป็นเจ้าของ