สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อไอน้ำแรงดันสูงชมใช้สำหรับโรงไฟฟ้า