สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องมือช่างเครื่องมือช่าง