สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จีนมีประสิทธิภาพและการก่อสร้าง