สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประหยัดพลังงานแร่เหล็กหลอดโรงงานลูกบอล