สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองทองคำในชื่อแอฟริกาใต้