สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เทคโนโลยีร้านขายเครื่องจักร