สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดเครื่องบดขนาดของฟีดการส่งออก