สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดไฮดรอลิกออกไซด์ตะกั่วบด