สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการอัพเกรดหินฟอสเฟตต่ำ