สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่คัดแร่ออกไซด์แร่คัดกรองโรงบดในอินเดีย