สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความหนาแน่นของฝุ่นหินแห้ง