สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การฟื้นตัวสูงเป็นทองหัวเหวี่ยง