สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนการทำบุญของเครื่องหินโดโลไมต์