สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมการขุดไนจีเรียเพื่อเศรษฐกิจไนจีเรีย