สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตะแกรงตะแกรงหน้าจอสั่นเชิงเส้นทำให้เครื่องเป็นฐานการผลิต