สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดแร่เหล็กแบบเคลื่อนที่สำหรับเช่ามาเลเซีย