สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าจอสำหรับการประมวลผลแร่เหล็ก