สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานพิเศษเกี่ยวกับลานทรายและกรวด