สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การฟอกสีทางการแพทย์และการผลิตผ้ากอซทางการแพทย์ของอิตาลี