สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการของโรงล้างถ่านหิน