สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จำหน่ายอุปกรณ์การทำเหมืองหินบดเครื่อง