สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบีบอัดที่ดีมีคุณภาพที่เหนือกว่า