สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฟีดใช้แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์สำหรับการหมักแกะเป็ดเจี๊ยบที่มีคุณภาพสูง