สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรผลิตทรายรุ่นที่ห้าของดิน