สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้เพลาแนวตั้งผลกระทบสำหรับขายกระบวนการอุปกรณ์การส่งออก